Postup při reklamaci

Pokud potřebujete zaslat mobilní telefon k reklamaci, řiďte se následujícím postupem:

 • Zásilku vždy odesílejte v takovém obalu, která ochrání mobilní telefon před jeho dalším poškozením (např. originální krabice, jiná kartónová krabice) pouze bubliková obálka nezabezpečí mobilní telefon před jeho dalším poškozením a v případě poškození přepravou bude reklamace automatický zamítnuta z důvodu mechanického poškození. Dbejte na dostatečnou vystýlku zásilky, její bezpečné uzavření a správné označení. Seznamte se s přepravními podmínkami přepravce.
 • Návod na správné zabalení a označení zásilky lze nalézt na webových stránkách přepravce, např.:
  DPD: https://www.dpd.com/cz/domu/vas_pruvodce_prepravou Česká pošta: https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/baleni-postovnich-zasilek
 • Zasílku si vždy pojistěte na danou částku výše ceny telefonu.
 • S reklamovaným zbožím doporučujeme zaslat i fakturu nebo kopii faktury kde je uvedeno IMEI přístroje
 • Telefon by měl být odemčený (přístroj by neměl požadovat bezpečností kód nebo gesto pro odemknutí telefonů). Je-li to možné odemkněte telefon nebo zdělte v reklamačním protokolu kód zámku/gesto telefonu.
 • Pokud máte zakoupený telefon z EU distribuce, pošlete telefon společně s vytištěným tiskopisem. V případě, že zboží bude reklamováno jinde než u našeho prodejce či reklamačního oddělení DEXA.cz, a to např. u autorizovaného servisního střediska bez písemného souhlasu prodejce, tento za provedenou reklamaci neodpovídá. Jakékoliv dotazy či nahlášení reklamací pište na info@dexa.cz. Reklamační protokol vyplňte a pošlete společně se záručním listem/fakturou, popisem závady, adresou a kontaktem na Vás na adresu: DEXA.cz, Petřvald 220, 74260.
 • Záruční doba se v případě uplatnění odpovědnosti za vady v záruční době prodlužuje o dobu opravy. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zařízení převzít, se do záruční doby nepočítá, resp. o tuto dobu se prodlužuje termín ukončení záruční doby.
 • Záruku na zařízení a jeho příslušenství nelze uplatnit v případě, kdy zařízení nebo jeho příslušenství vykazuje charakter běžného opotřebení. Záruka se nevztahuje na snížení kapacity používáním baterií a akumulátorů dle §2167 odst.b Občanského zákoníku.
 • Záruka nemůže být uplatněna v případě, je-li vyžadována modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení, nebo možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro jakou bylo navrženo, vyrobeno a schváleno. Pokud bude během opravy zjištěno, že závada není v souladu se záručními podmínkami, hradí náklady na opravu objednatel opravy. Dále se záruční oprava nevztahuje na speciální úpravy vzhledu a odblokování bezpečnostního kódu.
 • Příslušenství: Při reklamaci příslušenství je VŽDY nutné do servisu zaslat i samotný přístroj (mobilní telefon/tablet). Veškeré samostatně zaslané příslušenství bude obratem vráceno zpět bez opravy na náklady objednatele reklamace. V případě sluchátek, které jsou dodávány k mobilnímu telefonu, je jednotná životnost 6 měsíců, neboť se jedná o spotřební materiál. Výjimkou jsou sluchátka, jenž byla zakoupena jako samostatný produkt.
 • Uživatelská data: Za data uložená v přístroji neručíme. Před odesláním výrobku na reklamaci se ujistěte, že máte svá uživatelská data zálohovaná.
 • Ochranná skla a fólie displeje: Ochranná skla a fólie displeje nejsou standardní součástí přístroje, jedná se o volitelné příslušenství a v případě nutnosti ověření stavu přístroje, demontáže přístroje vzhledem k technickému řešení zařízení, výměny dotykového panelu nebo swap jednotky, servisní středisko ochranné sklo ani fólii displeje nenahrazuje, neboť je určena pro jednorázové použití. 
 • Pouzdra, ochranné kryty, apod.: Nezasílejte do reklamace nebo opravy zařízení s ochrannými pouzdry, kryty, SIM kartami a jiným příslušenstvím. Nemůžeme ručit za příslušenství, které není součástí obchodního balení přístroje!

Autorizovaný servis je oprávněn odmítnout provedení záruční opravy v případě:

 • mechanického poškození (pád, hrubé zacházení s přístrojem, poškození krytu mobilního telefonu, prasklý LCD displej apod.), závady způsobené používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze
 • vniknutí cizích látek do zařízení (zatečení, vlhost, kondenzát zapříčiněný např. přechodem z mrazu do tepla, prach...)
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, pokud byl předmět záruční opravy používán v rozporu s návodem k obsluze,
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • při chybně provedeném upgrade firmware,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • závada byla způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím.

Služby bránící provedení záruční opravy

Výrobce Apple zpřístupnil možnost ověření, zda je na telefonu aktivní funkce Find My iPhone (Najít iPhone). Připomínáme, že s aktivní službou ,, Find my iPhone,, není možné telefon přijmout do servisu na záruční ani na nezáruční opravu!  Pokud si nejste jistí, že je funkce ,,Find my iPhone,, vypnutá (například telefon nejde zapnout), tak máte možnost ověření přes tento odkaz : https://www.icloud.com/activationlock/

Vzhledem k novému nastavení zabezpečení u iPhone s iOS7 a novější je nutné dodržet následující:

Toto zabezpečení je na tak vysoké úrovni, že není překonatelné servisními středisky Applu. Pokud je přístroj zaslán do autorizovaného servisu Apple k opravě a bude na něm aktivní služba Find my iPhone, servis nemůže provést opravu výměnou jednotky a nepřijme jej do opravy do doby, dokud nebude tato služba deaktivována (zakázka bude vrácena zpět bez provedené opravy).


Jak na to: odebrání zařízení ze služby, když k němu nemám přístup

Pokud jste svůj telefon již prodali a nový majitel jej nemůže obnovit nebo jej nesete do servisu a nejde například zapnout, musíte jej nejdříve odebrat z vašeho účtu:

1.     Otevřete libovolný webový prohlížeč a otevřete adresu iCloud.com,
2.     přihlaste se svým Apple ID,
3.     po přihlášení klepněte na ikonu Hledat můj iPhone,
4.     zvolte konkrétní zařízení,
5.     pokud je zařízení offline, klepněte na položku Odstranit ze služby Hledat můj iPhone,
6.     pokud je zařízení online, klepněte nejdříve na položku Smazat (tím se smažou  veškerá uživatelská data). Po úspěšném smazání se objeví položka Odstranit ze služby Hledat můj iPhone, kterou zvolte.

Jak na to: odebrání zařízení ze služby, pokud k němu máte přístup

 Pokud je před prodejem nebo cestou do servisu zařízení funkční, můžete jej odebrat ze služby jednoduše:

1.     Otevřete Nastavení > iCloud,
2.     vypněte položku Hledat iPhone    

!! POZOR !!

Pokud zůstane služba ,, Hledej můj iPhone ,, aktivní a nebude do 3 dní od doručení zboží na reklamaci zrušena, bude zboží vráceno zpět bez opravy a bude účtováno dopravné ve výši 161,- Kč s DPH.

Samsung nyní nově nabízí i službu ZÁMEK REAKTIVACE. 
Tuto službu je potřeba před odesláním zařízení do servisu deaktivovat.

Mobilní telefony zasilejte na níže uvedené adresy podle daného typu a distribuce:

Mobilní telefony HTC, Samsung (čr distribuce)

Pokud máte záruční list HTC nebo fakturu kde je názvu přístroje uvedno ČR distribuce, můžete reklamaci uplatnit v kterémkoli autorizovaném servise na území České republiky. Pokud v místě Vašeho bydliště žádný z autorizovaných servisů nemáte, plně autorizovaný servis VSP Data vám provede opravu mobilního telefonu nebo jeho příslušenství značek: HTC.

 • Kontaktní adresa:
  VSP DATA, a.s. - servis GSM
  Průmyslová 1181
  391 02 Sezimovo Ústí II.
  Telefon: 381 212 583, www.vspdata.cz

Mobilní telefony Sony Ericsson, Sony, Nokia, Microsoft, Prestigio Multiphone, Lenovo (čr distribuce)

Pokud máte záruční list Sony Ericsson, Setos, 3A, URP, Agora nebo fakturu kde je názvu přístroje uvedno ČR distribuce, můžete reklamaci uplatnit v kterémkoli autorizovaném servise na území České republiky. Pokud v místě Vašeho bydliště žádný z autorizovaných servisů nemáte, plně autorizovaný servis Arvato services k.s. vám provede opravu mobilního telefonu nebo jeho příslušenství značek: Sony Ericsson, Sony Mobile, Nokia.

Dle nařízení výrobce Nokia nejsou do opravy příjmány následující modely Nokia: 103, 105, 105DS, 106, 107, 130, 130DS, 215, 222, 230, 230DS - nutno u těchto modelů reklamaci řešit přímo s prodejcem.

 • Kontaktní adresa:
  Arvato services k.s.
  Osvobození 535
  273 03 Stochov
  Telefon: 312 560 560

Mobilní telefony Alcatel, Samsung, LG, ZTE, Huawei (čr distribuce)

Pokud máte záruční list Samsung, LG, Setos, 3A, URP, Agora nebo fakturu kde je názvu přístroje uvedno ČR distribuce, můžete reklamaci uplatnit v kterémkoli autorizovaném servise na území České republiky. Pokud v místě Vašeho bydliště žádný z autorizovaných servisů nemáte, plně autorizovaný servis BRITEX-CZ, s.r.o. vám provede opravu mobilního telefonu nebo jeho příslušenství značek: Alcatel, Samsung, LG, ZTE, Huawei.

 • Kontaktní adresa:
  BRITEX-CZ, s.r.o.
  Milady Horákové 125
  272 01 Kladno

  Kontakty:
  telefon: 312 242 416-9
  email: mobil@britex.cz

Mobilní telefony iPhone, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, LG, HTC (EU distribuce)

Pokud máte zakoupený telefon z EU distribuce, pošlete telefon společně s vytištěným tiskopisem. V případě, že zboží bude reklamováno jinde než u našeho prodejce či reklamačního oddělení DEXA.cz, a to např. u autorizovaného servisního střediska bez písemného souhlasu prodejce, tento za provedenou reklamaci neodpovídá. Jakékoliv dotazy či nahlášení reklamací pište na info@dexa.cz. Reklamační protokol vyplňte a pošlete společně se záručním listem/fakturou, popisem závady, adresou a kontaktem na Vás na adresu:

 • DEXA.cz
  Petřvald 220
  742 60 Petřvald
  telefon: 777 482 550

NEODESÍLEJTE zboží k reklamaci podle razítka na faktuře nebo na záručním listě - jedná se o sídlo firmy, nikoliv provozovnu!!! Zásilky zaslané na sídlo firmy nebudou převzaty a následně bude zásilka vrácena zpět odesílateli.

Reklamaci zboží, lze bezplatně podat na jakémkoliv výdejním místě zásilkovny po předchozí domluvě na e-mailu info@dexa.cz

U mobilních telefonů z EU distribuce může servisním střediskem dojít, v případě neopravitelnosti přístroje, k výměne přístroje za novou modelovou řadu mobilního telefonu nebo jinou barevnou variantu stejného modelu.

 

Při opravě nebo diagnostice MT zasaženého kapalinou (oxidace desky) nebo při poškození desky ze strany uživatele (poškození při pádu, prohnutí desky apod.) může dojít při servisním zákroku k "zhroucení" přístroje (např. nelze zapnout, nelze nabíjet, nekomunikuje s PC, druhá strana neslyší, kolísá signál, apod.) Tento faktor nelze předvídat a servisní středisko ani prodejce nenese za takto poškozený přístroj odpovědnost.

Odstoupení od smolouvy lze v případě, že se jedná o tři stejné závady na mobilním telefonu nebo čtyři různé závady projevené na mobilním telefonu, které autorizované servnisní středisko opravilo nebo uznalo. Jako poslední oprava je brána diagnostika MT. V případě diagnostiky je nutné mobilní telefon zaslat s veškerými servisním protokoly a příslušenstvím a doručit na adresu dodavatele (DEXA.cz, Petřvald 220, 742 60 Petřvald).

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží na dexa.cz, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží na dexa.cz. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.