Podmínky získání úvěru

Ve spolupráci se společností Cetelem ČR, a.s. a Cofidis, s.r.o.  Vám nabízíme výhodný nákup na splátky. Vybrat si můžete klasický splátkový prodej s volitelnou akontací, délkou splácení a počtem splátek. Tedy přesně tak jak Vám bude vyhovovat.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ÚVĚRU:

 • občanství ČR
 • věk 18 - 70 let
 • pravidelný a trvalý zdroj příjmu na území ČR

CO PŘILOŽÍTE K ŽÁDOSTI O ÚVĚR:

POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU (DOPORUČUJEME, větší možnost schválení úvěru)

Nakoupit na úvěr znamená závazek pravidelně splácet čerpaný úvěr. Může se ovšem stát, že Vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná nepříjemnost a Vy se dostanete do situace, kdy nemůžete splácet. Pro tento případ nabízíme výhodné pojištění, které Vám zaručí, že v případě vzniku pojistné události za Vás bude pojišťovna splácet čerpaný úvěr.

Výhody pojištění

 • jistota a bezpečí
 • klient je chráněn pro případ nepříznivých životních situací
 • jednoduchost
 • klient uzavírá pojištění pouze podpisem úvěrové smlouvy bez vstupní lékařské prohlídky a dalších formalit
 • rychlost
 • rychlý postup při likvidaci pojistných událostí

Charakteristika pojistných rizik

 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  Pojištění je určeno osobám, kterým pracovní neschopnost, zapříčiněná úrazem nebo nemocí, znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem. Pokud klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, přebírá pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek. První uhrazená splátka bude ta, která je splatná v měsíci, v němž uplyne 60. den trvání pracovní neschopnosti klienta.
  Příklad: Pracovní neschopnost pana Nováka nastala 11. 3. Dnem 9. 5. je pan Novák 60. den v pracovní neschopnosti, která skončí 25. 5. Splatnost úvěrové splátky je sjednána na 15. 5. - tato úvěrová splátka bude kryta pojištěním.
 • Pojištění pro případ plné invalidity
  Pojištění je určeno osobám, kterým plná invalidita, zapříčiněná úrazem nebo nemocí, znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem. Pokud klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, uhradí pojišťovna jednorázově zbývající dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události.
 • Pojištění pro případ ztráty zaměstnání
  Pojištění je určeno fyzickým osobám - zaměstnancům, kterým ztráta zaměstnání znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem (ke ztrátě zaměstnání nesmí dojít z vůle či vinou pojištěného). Pokud vznikne klientovi nárok na pojistné plnění, přebírá pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek. První uhrazená splátka bude ta, která je splatná v měsíci, v němž uplyne 60. den trvání nezaměstnanosti klienta. Za pojistnou událost není považována ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90ti dnů od počátku pojištění (tzn. od podpisu úvěrové smlouvy).

  Příklad: Pan Novák uzavřel pojištění (současně se sjednáním úvěru) 20. 12. Nezaměstnaný je od 1. 4. a dnem 30. 5. uplyne 60. den jeho nezaměstnanosti. Splatnost úvěrové splátky je sjednána na 15. 5. - tato úvěrová splátka bude kryta pojištěním.

Co přiložíte k žádosti o úvěr, jste-li občan EU

Pro úvěr do 20 000 Kč (včetně)

 1. Kopii průkazu o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství s uvedením, od kdy je povolení k pobytu platné a jde-li o pobyt přechodný nebo trvalý;
 2. Kopii dokladu totožnosti
  (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku, a to zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, a zřetelná Vaše podoba);
 3. Kopii druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba) nebo rodný list;
 4. Kopii dokladu potvrzujícího existenci Vašeho bankovního účtu: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

Pro úvěr nad 20 000 Kč

 1. Kopii průkazu o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství s uvedením, od kdy je povolení k pobytu platné a jde-li o pobyt přechodný nebo trvalý;
 2. Kopii dokladu totožnosti
  (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku, a to zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, a zřetelná Vaše podoba);
 3. Kopii druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba) nebo rodný list;
 4. Kopii dokladu potvrzujícího existenci Vašeho bankovního účtu: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu;
 5. Doklad pro ověření adresy bydliště (dokládáte pouze tehdy, pokud uvádíte jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o Vašem bankovním účtu):
  Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí;
  (doklad nesmí být starší než dva měsíce);
 6. Doklad pro ověření příjmu:
  Osoba výdělečně činná:
  Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem);
  Důchodce:
  Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenku prokazující pobírání důchodu;
  (doklad nesmí být starší než jeden měsíc).

Co přiložíte k žádosti o úvěr

Pro úvěr do 80 000 Kč (včetně)

 1. Kopii občanského průkazu
  (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba);
 2. Kopii druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba) nebo rodný list;
 3. Kopii dokladu potvrzujícího existenci Vašeho bankovního účtu: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

Pro úvěr nad 80 000 Kč

 1. Kopii občanského průkazu
  (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba);
 2. Kopii druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P (z kopie musejí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná Vaše podoba) nebo rodný list;
 3. Kopii dokladu potvrzujícího existenci Vašeho bankovního účtu: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu;
 4. Doklad pro ověření adresy bydliště (doložte pouze tehdy, pokud uvádíte jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o Vašem bankovním účtu):
  Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí;
  (doklad nesmí být starší než dva měsíce);
 5. Doklad pro ověření příjmu:

  Osoba výdělečně činná:
  Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem);

  Důchodce:
  Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenku prokazující pobírání důchodu;
  (doklad nesmí být starší než jeden měsíc).